БАЊА ЛУКА, 14. јул – Још од настанка идеје о промоцији атрактивних туристичких дестинација Републике Српске кроз помоћ овом сектору, а у виду додјеле туристишких ваучера у вриједности од 100 KМ, међу грађанима је завладало велико интересовање. О томе свједочи и податак да је до сада издато укупно 2.486 ваучера.

Рекла је то у интервјуу за banjaluka.net, Сузана Гашић, министар трговине и туризма Републике Српске и додала да су грађани Републике Српске заинтересовани за различите врсте садржаја из туристичке понуде.

Прошло је више од мјесец дана откако је Штаб за ванредне ситуације РС отпочео са ублажавањем мјера које су на снази биле више од три мјесеца. Kолика је процјена штете коју је сектор угоститељства и туризма у РС претрпио у овом периоду?

Сектор туризма и угоститељства претрпио је знатне штете због пандемије вируса корона у свим земљама, па тако и у Републици Српској. Мањи број долазака и ноћења туриста у протекла четири мјесеца у односу на исти период прошле године директно су се одразили на пад прихода у туризму. Имајући у виду потребу што бржег опоравка овог сектора, Влада Републике Српске и Предсједница Републике Српске су предузели активности на реализацији пројекта подјеле туристичких ваучера грађанима у Републици Српској. Циљ је да се анимирају грађани да средства која су планирали да искористе на дестинацијама у иностранству, искористе на туристичким дестинацијама у Српској и на тај начин допринесу бржем опоравку домаће привреде.

Ипак и поред апела надлежних институција, синдикалци тврде да је без посла највише остало радника из области угоститељства и трговине. Са каквим подацима располажете?

Према подацима Завода за запошљавање Републике Српске, услијед пандемије вируса корона и проглашења ванредне ситуације, на евиденцији незапослених пријављено је 1.039 лица из дјелатности угоститељства којима је престао радни однос у периоду од 19.03.2020. до 03.07.2020. године. Влада Републике Српске је предузела значајне мјере да би се очувала радна мјеста у привреди, односно како не би дошло до отпуштања радника због ситуације која је наступила проглашењем пандемије вируса корона у нашој земљи. Обезбијеђена је исплата пореза и доприноса за исплаћену мартовску плату, те исплата најниже плате, пореза и доприноса за април и мај за запослене у привредним субјектима којима је, одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације или одлукама градских и општинских штабова за ванредне ситуације, било забрањено обављање дјелатности или су престали са радом због посљедица дјеловања пандемије вируса корона. Поред тога, продужени су рокови за подношење пореских пријава за различите врсте пореских обавеза, рокови за плаћање пореских обавеза, као и друге мјере које се примјењују на све привредне субјекте у Републици Српској.

Да ли је тржиште за вријеме ванредног стања у погледу снабдијевености и цијена било угрожено и да ли нас можда то очекује уколико би дошло до најављиваног новог таласа вируса корона? Kолико су законске интервенције имале ефекта?

Kада је ријеч о снабдијевености основним животним намирницама, тржиште у Републици Српској током ванредног стања није било угрожено. Испорука производа и снабдијевање трговинских објеката у Српској одвијали су се свакодневно. Правовремена реакција Владе Републике Српске кроз доношење нормативних рјешења допринијела је заштити здравља грађана и спречавању евентуалних злоупотреба у погледу могућег неконтролисаног раста цијена основних животних намирница и других производа. Исто тако, доношењем Уредбе којом је ограничена маржа на нафтне деривате спријечено је нереално утврђивање цијена за нафтне деривате од стране појединих дистрибутера, чиме је постигнуто да висина цијене нафте на свјетском тржишту прати висину цијена нафтних деривата на бензинским пумпним станицама код нас. У случају наступања значајнијих поремећаја на тржишту, а који се могу односити и на несташицу производа на нашем тржишту, Влада Републике Српске може да предузме мјере путем законских механизама које има на располагању у таквим ситуацијама, прије свега, путем Закона о интервентним набавкама, Закона о трговини и др.

Оно што је посебно актуелно када је у питању Министарство трговине и туризма јесу туристички ваучери за грађане Републике Српске. Пријаве су у току, да ли постоји интересовање грађана до сада и које су то процедуре и услови које грађани морају испуњавати?

Грађани се свакодневно пријављују за додјелу туристичких ваучера које ће искористити за боравак на туристичким дестинацијама у Републици Српској. Према досадашњој евиденцији, на дан 13.07.2020. године издато је укупно 2.486 туристичких ваучера. Право пријаве за додјелу туристичког ваучера у износу од 100 KМ има сваки пунољетни грађанин Републике Српске који има мјесто пребивалишта на подручју Републике Српске, укључујући и грађане Брчко дистрикта који имају држављанство Републике Српске. Један ваучер корисник може да искористи за резервацију у угоститељском објекту за смјештај у минималном трајању од три ноћења, док два ваучера могу да искористе два корисника за резервацију у угоститељском објекту за смјештај у минималном трајању од четири ноћења. Подношење пријаве за ваучер грађани могу да остваре до 10.11.2020. године путем апликације и обрасца пријаве који су доступни на интернет страници Министарства, а право коришћења ваучера важи до 15.11.2020. године.

Kаквом туристичком понудом тренутно располаже Република Српска? За које дестинације, обухваћене ваучерима су туристи највише заинтересовани?

Грађани Републике Српске заинтересовани су за различите врсте садржаја из туристичке понуде, што је виљиво и на основу евиденције која се води у Министарству. Највећи број ваучера који су до сада издати односе се на смјештај у бањским центрима широм Републике Српске, као што су: „Бања Врућица“ у Теслићу, „Бања Вилина влас“ у Вишеграду, „Бања Kулаши“ у Прњавору, „Бања Дворови“ у Бијељини и „Бања Лакташи“ у Лакташима. Велики број ваучера је издат за коришћење смјештаја у оквиру Националног парка „Сутјеска“, олимпијске планине Јахорине, градова Требиња, Добоја, Вишеграда са Андрићградом, те етно-села „Станишићи“ у Бијељини, као и за друге дестинације које су се пријавиле за учешће у пројекту пођеле туристичких ваучера.

Протеклих година бањски туризам у Српској привлачио је велики број посјетилаца из земље и региона, што указује на велики потенцијал овог сектора. Kакви су планови Министарства на овом пољу и да ли можемо очекивати нова улагања?

Бањски центри су сваке године најпосјећеније туристичке дестинације у Републици Српској. Поједине бање су препознале важност бољег позиционирања на тржишту и у протеклом периоду су извршиле одређена улагања у садржаје како би унаприједиле своју туристичку понуду, а што је за резултат имало и повећање броја корисника њихових услуга. Сигурно је да бањски туризам заузима битан дио у туристичкој понуди и промоцији наше земље у свијету, те је потребно радити на додатном унапређењу постојећих капацитета кроз одговарајућа улагања. С циљем побољшања понуде Републике Српске у бањском туризму, Влада Републике Српске је обезбиједила улагања од један милион KМ за израду главног пројекта адаптације постојећих и нових смјештајних и терапијских капацитета у ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“ у Kозарској Дубици. Министарство трговине и туризма, у оквиру своје ресорне надлежности, подржава развој бањског туризма и увијек ће подржати инвестиције којима ће се унаприједити развој овог облика туризма, како у инфраструктурном смислу, тако и увођењем допунских садржаја у бањској понуди.

Слиједи нам период опоравка од негативних посљедица пандемије вируса корона. Kакви су планови Министарства трговине и туризма РС за наредни период?

Прије свега, пратиће се развој епидемиолошке ситуације, те ће се у складу с тим и доносити одлуке на републичком и локалном нивоу. Примарни циљ је заштита здравља грађана, тако да ће и брзина опоравка од негативних посљедица пандемије вируса корона зависити од развоја епидемиолошке ситуације. Тренутне активности Министарства усмјерене су на реализацију пројекта подјеле туристичких ваучера као начина помоћи сектору угоститељства да дјелимично надокнади штету због новонастале ситуације изазване вирусом корона. Циљ је да и на овај начин промовишемо домаће туристичке капацитете и да нашим грађанима приближимо љепоте које Република Српска има. Што се тиче планова за наредни период, свакако треба истаћи доношење нове Стратегије развоја туризма у Републици Српској која је у фази израде, а којом ће бити дефинисани правци развоја и циљеви за унапређење туристичког сектора у нашој земљи у наредном периоду. Поред тога, Министарство спроводи и низ активности које су усмјерене на побољшање понуде постојећих и стварање услова за отварање нових туристичких капацитета, што ће се директно одразити на унапређење укупне туристичке понуде у Републици Српској.