БАЊА ЛУКА, 04. фебруар – Министар трговине и туризма Сузана Гашић присуствовала је отварању Конференције у оквиру научноистраживачког пројекта „Хармонизација права Републике Српске и БиХ са правом ЕУ“, која је одржана данас у Бањалуци, у организацији Правног факултета Универзитета у Бањалуци.

Гашићева је том приликом појаснила да Министарство трговине и туризма учествује у конференцији са аспекта заштите потрошача, при чему је посебна пажња посвећена усклађивању Закона о заштити потрошача Републике Српске са европским директивама.

Она је истакла да је постојећи закон којим се штите права потрошача у Републици Српској у значајној мјери усклађен са директивама Европске уније, као и да је потребно даље радити на нормирању права потрошача у Републици Српској.

Гашићева је учествовала и у панел дискусији која је одржана у оквиру конференције, а која се бавила питањима неопходности хармонизације прописа која се односе на заштиту потрошачких права Републике Српске и БиХ са прописима Европске уније.

На конференцији у Бањалуци, чији је циљ био олакшавање усклађивања домаћег са правом ЕУ, као обавеза БиХ преузета Споразумом о стабилизацији и придруживању, учествовали су стручњаци из области европских интеграција, права привредних друштава, заштите потрошача и јавних набавки.