”ДЕМОС” у Влади РС

Сузана Гашић, министар трговине и туризма Републике Српске

Сузана Гашић, рођена 1980. године, у Загребу, дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, 2007. године.

Средњу угоститељско-економску школу, смјер правни техничар завршила је у Приједору, 1998. године.

У предузећу „ArcelorMittal Prijedor“, запослена је од 2008. године, на пословима имовинско-правних и радних односа, а вршила је и функцију помоћника директора за кадровске, правне и опште послове.

Служи се енглеским језиком.

Удата је и мајка двоје дјеце.

Са породицом, живи у Приједору.

​По националности је Хрватица.

Контакт:
Тел: 051/ 338 769
Факс: 051/ 338 864
Адреса: Трг Републике Српске 1,
78000 Бања Лука
E-mail: mtt@mtt.vladars.net