БАЊА ЛУКА, 08. децембра – Републичка управа за игре на срећу за 11 мјесеци ове године имала је укупан приход од 61.771.874 KМ по основу накнада за приређивање игара на срећу и пореза на добитке чиме је премашила овогодишњи план, изјавио је Срни в.д. директора Републичке управе за игре на срећу Александар Дошић.

“Имајући у виду да је планирани приход за читаву 2021. годину по том основу износио 60 милиона KМ, евидентно је да је Републичка управа за игре на срећу већ у новембру премашила зацртани план у убирању прихода”, навео је Дошић.

Од укупно прикупљеног прихода за протеклих 11 мјесеци, приход од накнада за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара износио је 54.440.402 KМ, док је приход од пореза на добитке од игара на срећу износио 7.331.472 KМ.

У новембру је, истиче, забиљежен приход по основу пореза на добитке од игара на срећу у износу од 1.121.923 KМ, што је највећи мјесечно прикупљени приход по том основу од оснивања Републичке управе за игре на срећу.

Приход који је Републичка управа за игре на срећу прикупила закључно за новембром 2021. године, већи је за 47 одсто у односу на исти период лани, односно за чак 60 одсто више у односу на 2019. годину.

Дошић је нагласио да је Републичка управа за игре на срећу готово сваког мјесеца ове године биљежила рекордно прикупљање прихода како по основу накнада, тако и по основу пореза на добитке од игара на срећу.

Паралелно са позитивним трендовима у убирању прихода, Дошић каже да је Републичка управа за игре на срећу спроводила и појачан инспекцијски надзор, с циљем развоја обима пословања приређивача у законским оквирима.

“Тако су у 11 мјесеци 2021. године инспектори Републичке управе за игре на срећу издали 267 прекршајних налога приређивачима игара на срећу у Републици Српској, док је током читаве 2020. године издато 116 прекршајних налога, што је посљедица одлучне борбе Републичке управе за игре на срећу против сивог тржишта”, рекао је Дошић.

С обзиром на остварене резултате у убирању прихода, као и појачаном надзору пословања приређивача, Републичка управа за игре на срећу је, према његовим ријечима, протеклих мјесеци у потпуности реализовала зацртане циљеве, посебно оне који се односе на стварање климе за повећање дисциплине у примјени прописа у области игара на срећу у Републици Српској.

Републичка управа за игре на срећу позвала је све приређиваче игара на срећу у Републици Српској да послују у складу са свим важећим прописима дефинисаним Законом о играма на срећу и самим тим допринесу јачању економије Републике Српске.