БАЊА ЛУКА, 21. јул – Инспектори у два ноћу заплијенили пет нелегалних “коцкарских” апарата у Бањалуци. Та вијест иде у прилог званичним подацима Републичке управе за игру на срећу који кажу да је за свега неколико мјесеци прошле године, од доношења новог Закона, резултат био и више него очигледан – издато је четири пута више прекршајних налога и прикупљено седмоструко више новца у контролама приређивања игара на срећу у односу на 2018.

То су добре бројке, али може и боље, сматра в.д. директора Управе Александар Дошић и објашњава да би онлајн надзор, који ће бити окосница новог система праћења приређивања игара на срећу, требало додатно да стане у крај илегалном приређивању у Републици Српској.

Дошић је истакао за РТРС и да је напреднији систем у контроли рада приређивача већ обезбиједио нови Закон о играма на срећу, који је на снази више од годину дана, а захваљујући чијој примјени је дошло до смањења сиве економије у Српској и значајном повећању буџетских прихода.

За колико су повећани приходи у буџету Републике Српске захваљујући новом Закону о играма на срећу?

Од почетка примјене новог Закона, приходи од накнада за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара имали су константан раст. Тако смо у фебруару ове године имали рекордан приход од 4,7 милиона КМ. Такође, ако упоредимо податке из 2018. и 2019. године, у којој је и донесен нови Закон, видјећемо да је дошло до раста прихода за 54 одсто у односу на 2018. годину. Илустрације ради, укупан приход остварен од накнада за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара и пореза на добитке од игара на срећу у Републици Српској у 2019. години је износио 43.002.332 КМ, а у 2018. години 27.904.696 КМ. Сви ови подаци можда најбоље говоре какви су заправо крајњи домети новог Закона о играма на срећу, посебно по буџет Републике Српске и шта бисмо још могли да постигнемо свеобухватним онлајн надзором.

Какво је убирање прихода у вријеме пандемије вируса корона?

Као у свим, тако је и у области игара на срећу у протеклим мјесецима забиљежен пад у прикупљању прихода, што је и очекивано, с обзиром на свеукупну ситуацију. Приход остварен од накнада за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара и пореза на добитке од игара на срећу, рецимо, у јуну износио је 2.936.653 КМ. Ипак, и то су значајни показатељи у убирању прихода, ако поредимо са периодом када је на снази био стари закон.

Међутим, колико би резултати у прикупљању прихода, али и у раду инспекције, били бољи да постоји потпуна “он лајн” контрола над приређивањем игара на срећу?

Управо увођење рачунарског система за надзор над приређивањем игара на срећу у Српској је материјални ресурс који је недостајао у прошлости. Такозвана онлајн контрола, која би требало да се уведе, омогућиће потпуни увид у све аспекте приређивања игара на срећу у Српској. Укратко, све што раде приређивачи, биће видљиво контролним органима, чиме ће се додатно стати у крај илегалном приређивању. Рачунарски систем за надзор над приређивањем игара на срећу у потпуности ће спријечити било какве “малверзације” са приходима приређивача. Треба нагласити да Република Српска у погледу увођења рачунарског система за надзор над приређивањем игара на срећу у потпуности прати праксу развијених земаља које већ одавно имају развијен такав систем.

Конкретно, на какве проблеме се до сада наилазило у сузбијању илегалног приређивања игара на срећу због непостојања таквог система?

Непостојање онлајн система у значајној мјери отежава рад Управе кроз директну контролу уплата, исплата и остварених добити у овој области. Без оваквог система сузбијање илегалног приређивања игара на срећу је отежано јер сваки надзор на терену изискује временску припрему инспектора Управе кроз преглед одобрења и рјешења првобитно у Управи, а након тога одлазак на терен. На овај начин инспектори Управе ће у сваком тренутку на терену имати увид у легалност рада приређивача на сваком дијелу Српске једноставним увидом у онлајн рачунарски систем за надзор. Овакав систем је стандард у развијеним земљама које су се сусретале са истим проблемима и увођењем онлајн надзора успјешно су ријешили овај проблем. Такође, овај систем ће омогућити тренутни приказ и пословање свих уређаја који се користе за приређивање игара на срећу на територији Српске, као и потпуну контролу приређивања игара путем интернета. У претходном периоду основни проблем управо је био надзор над интернет играма на срећу, јер без онлајн система надзора досадашњи начин праћења се показао као неефикасан.

И уз онлајн надзор, хоће ли број инспектора бити довољан за свеобухватну контролу приређивача?

Тренутно имамо осам инспектора што није довољно и зато планирамо ојачавање људског ресурса Управе кроз едукацију и запошљавање информатички образованих инспектора који могу пратити тренд развоја игара на срећу у складу са свјетским стандардима. Чињеница је да је та област једна од најбрже растућих у свијету, као и да је нови Закон о играма на срећу неминовно поставио нове задатке пред Републичку управу.

Да ли је, условно речено, проблем и то што је инспекција стационирана у Бањалуци и што контроле по другим градовима подразумијевају одлазак на терен?

Установили смо да би управо регионална организованост Управе довела до сталног присуства инспектора на цјелокупној територији Српске, чиме би “сиву” зону у овој области елиминисали. Управа улази у процес реорганизације са циљем формирања савремене, брзе и ефикасне организације свих њених организационих јединица. Све своје капацитете и људске и материјалне доводимо у стање које може пратити савремени напредак и трендове у области приређивања игара на срећу и на исте брзо одговорити.