Одјељење за борачко-инвалидску заштиту предложило је Скупштини града Бања Лука критеријуме за утврђивање ”удружења од интереса за град”, у оквиру припрема за одабир оних који испуњавају прописане услове.

Предожена одлука наћи ће се на дневном реду наредне сједнице градског парламента, заказане за 6. фебруар.

Начелник Одјељења за борачко инвалидску заштиту Драгомир Кесеровић, најавио је да ће послије усвајања ове одлуке бити покренута процедура за избор удружења која ће добити овај статус.

– До сада је девет удружења имало статус да су од интереса за град- каже Кесеровић.

Он објашњава да су у оквиру буџета Одјељења за борачко-инвалидску заштиту планирана два гранта за суфинансирање удружења из области борачко-инвалидске заштите и то грант за суфинансирање пројеката/програма и грант за суфинансирање активности.

Која ће удружења добити овакав статус и могућност коришћења ових средстава утврђује Скупштина града, на приједлог градоначелника.

Како појашњава Кесеровић, удружење може стећи статус од интереса за Град ако је регистровано и дјелује на подручју града, ако је у свом дјеловању остварило значајне резултате у области побољшања материјалног и социјалног положаја учесника ослободилачких ратова, у афирмацији и очувању тековина ослободилачких ратова, као и у обиљежавању значајних догађаја и датума из ослободилачких ратова.

Уколико одборници на наредној сједници прихвате ову одлуку, надлежно одјељење ће расписати јавни конкурс за утврђивање статуса који ће бити објављен у средствима јавног информисања и на сајту града.

Уз пријаву на конкурс, удружења су дужна да доставе: копију рјешења о упису у регистар удружења код Основног суда у Бањој Луци, копију овјереног статута удружења, овјерен списак чланова удружења, доказе о оствареним значајним резултатима, усвојен програм рада удружења за текућу годину, усвојен извјештај о раду и финансијски извјештај за годину која претходи години у којој се подноси пријава.