БАЊА ЛУКА, 08. јула – Министар трговине и туризма Сузана Гашић потписала је у Бањалуци, са директором Здравствено-туристичког центра „Бања Врућица“ Драганом Богданићем Уговор о додјели концесије за кориштење земљишта ради реализације пројекта изградње објеката туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју општине Теслић.

Уговором је предвиђена изградња нових садржаја туристичке инфраструктуре и супраструктуре у приoбалном подручју ријеке Усоре, уређење ријечног корита у дужини од око 500 метара од објекта ресторана у оквиру етно-села „Усора“, те уређење шумског подручја у близини етно-села ради трасирања пјешачких, трим и бициклистичких стаза за различите спортско-рекреативне и туристичке активности.

Предвиђена је и изградња двије мање бране ради умирења ријечног тока, те уређење бочних страна и дна корита ријеке Усоре, као и друге активности које су предвиђене Студијом о економској оправданости за добијање концесије у етно-селу „Усора“.

Уговором је концесија додјељена Здравствено-туристичком центру „Бања Врућица“ на период од 30 година.