ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ  –  ”ДЕМОС”

Адреса:
Краља Петра I Карађорђевића 109,
78000 Бања Лука
Република Српска
БиХ

Телефон-факс:
051/ 492-548

Електронска пошта:
info@demos-rs.com