БАЊА ЛУКА, 22. НОВЕМБРА – Путеви у Републици Српској су у релативно добром стању, а у току је реализација неколико великих, вишемилионских инвестиција”, изјавио је Милан Дакић, директор Јавног предузећа ”Путеви Републике Српске”.

Он је издвојио рехабилитацију путног правца Шипово – Купрес у дужини око 29,7 километара.

”Изведени су радови  рехабилитације коловоза који подразумјевају скидање старог слоја асфалта, санирање оштећења, одводње воде са коловоза и постављање новог слоја асфалта и нове хоризонталне и вертикалне сигнализације”, рекао је Дакић.

Према његовим ријечима, вриједност ове инвестиције је око 18 милиона КМ.

”Треба извојити и рехабилитација путног правца Србац – Прњавор – Теслић у дужини око 82,9 км. У току 2022. изводили су се радови на дионици од Српца до Прњавора, док су се у овој години радови изводили на дионици Прњавор-Теслић. Ово је изузетно захтјевна дионица на којој је рехабилитован коловоз, санирано једно клиште, санирана и сва оштећења и одводња воде са коловоза, те постављан нови слој асфалта и нова хоризонтална и вертикална сигнализација, а уговорена вриједност радова је 27 милиона КМ”, напоменуо је Дакић.

У предвиђеном року је завршена реконструкција пута Љубиње –Жегуља  у дужини од 5,6 км – ЛОТ1?

ДАКИЋ: У оквиру радова реконструкције  извшено је измјештање двије кривине. Коловоз  је проширен са пет  на шест метара, плус ивичне траке од 0,30 метара са обије стране и  урађени нови риголи. Уговорена вриједност радова је око 3,5 милиона КМ.

У току је рехабилитација пута Хан Пијесак – Соколац – Подроманија. Како теку радови?

ДАКИЋ: Укупна дужина саобраћајнице на којој ће се изводити радови је 27,4 километра и биће грађевински подијељена на четири дионице. Тренутно су у завршној фази радови на првој дионици у дужини од 6,68 километара и план је да се започну радови на другој дионици да би се потом извршило тзв. ”конзервирање радова” у зимском периоду, а радови се онда настављају на прољеће.  У питању је захтјевна траса са доста кривина, јер је то брдско-планински терен са веома захтјевном геологијом терена. Радиће се на санацији свих елемената пута. Вриједност радова је око 10,6 милиона КМ, а рок за извођење радова је 36 мјесеци.  У току је и рехабилитација пута (М19), дионица Власеница – Хан Пијесак  у дужини око 19,93 км.

У којој је фази модернизација пута Градишка – Нова Топола – Клашнице?

ДАКИЋ: На том правцу је планирана изградња три кружна тока. Изводе се радови рехабилитације коловоза у укупној дужини од 29,7 километара, који подразумјевају скидање старог слоја асфалта, санирање оштећења, одводње воде са коловоза и постављање новог слоја асфалта и нове хоризонталне и вертикалне сигнализације.  Тренутно се ради на изградњи великог кружног тока у Градишци.

Увелико се ради и на реконструкцији пута Брод на Дрини – граница РС/ЦГ (Хум – Шћепан Поље) ?

ДАКИЋ:  Радови на изради асфалтног доњег носивог слоја извршени су у дужини од 90 одсто уговорене дионице од 5,65 км, Брод на Дрини-Копилови. Преосталих 10 одсто радова чине кружна раскрсница Брод на Дрини, мост  и нови потпорни зид на клизишту. Тренутно се раде припреме за постављање нове одбојне ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације, за почетак радова на потпорном зиду на клизишту, као и за почетак радова на мосту.  Извођач радова прати динамику према уговореном року, који је децембар 2024. године. Вриједност радова је око 12,5 милина КМ.

У току је и извођење радова и пројектовање за изградњу нове трасе пута Гацко – Фоча, поддионица Тјентиште – Брод на Дрини и моста преко ријеке Дрине?

ДАКИЋ: Према идејном рјешењу, нова траса дугачка је 12 километара са новим мостом преко ријеке Дрине у дужини од 400 метара и новим мостом преко ријеке Сутјеске у дужини од 100 метара. Уговорена вриједност радова је око 36 милиона КМ. Уговорени рок за пројектовање је 120 календарских дана и 36 мјесеци од дана увођења извођача у посао. Према уговору „кључ у руке“ извођач је при крају са израдом пројектно-техничке документације. По изради ревизије и наше сагласности на пројекат, извођач је спреман у пуном капацитету са људством и средствима за отпочињање радова.

Како теку радови на изградњи моста у насељу Чесма на територији града Бања Лука?

ДАКИЋ: Радови на изградњи новог моста интензивирани су крајем јануара 2023. године, када су временски услови постали повољнији. Према усвојеној технологији и организацији извођења радова, планирано је да се прво изводе радови на десној обали ријеке Врбас, а да се у другој половини године са радовима почне и на лијевој обали.Тренутно се изводе радови изградње носивих стубова моста и радови теку планираном динамиком. Уговорена вриједност ове инвестиције је 6,6 милиона КМ.

Значајна средства ”Путеви Републике Српске” издвајају и за санацију клизишта уз саобраћајнице. Гдје се тренутно изводе радови?

ДАКИЋ: у току је санација клизишта на регионалном путу  у мјесту Љескове воде у укупној дужини од 120 метара, а санација клизишта подразумјевала је радове уклањања дијела тла које је клизнуло, израду новог трупа пута и стабилизацију тла употребом геосинтетичких мрежа, те регулисање одводње воде, која је и узрок настанка клизишта. Неопходно је напоменути да је извођач имао скоро мјесец дана кишног периода у којем није могао изводити радове  на санацији овог клизишта. Кроз радове редовног одржавања путне мреже санирана су клизишта на шест локација у шта је уложено 810.000 КМ.  То су клизишта на путним правцима Сумбуловац – Подроманија, затим  на дионици Власеница – Хан Пијесак, дионица граница РС/ФБиХ  Устиколина – Фоча, потом   дионица Кула – Бистрица и на  дионици Козарац – Водице. За три клизишта урађена пројектна документација и изводе се радови, а вриједност радова износи 1.900.000 КМ. За четири локације клизишта тренутно је у току израда пројектне докуменација, а за девет клизишта неопходно је да се уради пројектна документација како би се могла санирати.

Долази нам зимски период, да ли ”Путеви Републике Српске” спремно дочекују сњежне падавине?

ДАКИЋ: У циљу што ефикаснијег дјеловања зимске службе и стварања што повољнијих услова за одвијање саобраћаја у зимском периоду, путна мрежа магистралних и регионалних путева у Републици Српској подијељена је на 12 области, које према уговорима одржава 10 специјализованих предузећа за одржавање путева. На цијелокупној мрежи магистралних и регионалних путева у зимској сезони биће распоређена 46 пункта зимске службе. Дужност предузећа за одржавање путева је да на пунктовима зимске службе успоставе оптималну организацију да би у сваком моменту у току 24 часа могли оперативно да приступе извршењу послова зимске службе. Дужност предузећа за одржавање је да у току зимске службе организују рад и дежурство механизације и радника у току сва 24 часа. У току је процедура провјере планова за зимско одржавање.

На територији Републике Српске путну мрежу, којом управља Јавно предузеће  ”Путеви Републике Српске” чини укупно 4.132,102 км путева, од чега 1.766,106 км магистралних путева, 2.142,856 км регионалних путева и 223,140 км локалних путева од општег интереса, који су посебним одлукама Владе Републике Српске проглашени битним за функционисање укупног саобраћаја на територији Републике Српске.