БАЊА ЛУКА, 2. априла – Сузана Гашић, министарка трговине и туризма РС  поновила је да они који буду отпуштали раднике не могу очекивати подршку Владе РС у некој значајнијој мјери.

– Влада РС чини све што може да подржи очување радних мјеста – рекла је Гашићева и додала да су у контакту са синдикатима.

– Послодавци су дужни да радницима исплаћују плате по уговору, с тим што по закону могу онима који су на чекању исплатити пола плате. Влада РС ће преузети обавезе за доприносе и порезе – рекла је Гашићева. Она је подвукла да се то односи на људе који су запослени по уговору о раду и да се њима мора исплатити минимум пола плате у нето износу.

Гашићева је додала да је Влада данас ограничила маржу за робе широке потрошње.

– Уредба од 18. марта је измијењена, тако да се од данас ограничава проценат марже, па ће трговци формирати цијене на основу марже од 5. марта. Намјера Владе РС је да сви становници буду снабдјевени и да се не ствара паника. Уредбом су предвиђене казне за оне који се не придржавају нове мјере су од 5.000 до 10.000 КМ, а изрицаће их републички тржиштни инспектори – напомиње Гашићева.