БАЊА ЛУКА, 18. марта – Политичко-економски савјет ДЕМОС-а сматра да је у Републици Српској неопходно усвојити закон о утврђивању поријекла имовине и пореза на имовину како би јасно био регулисан систем којим би се обезбиједило утврђивање несразмјера у приходима и имовини, изјавио је предсједник овог савјета Миле Дмичић.

“Политичко-економски савјет ДЕМОС-а разматрао је нацрт текста закона о утврђивању поријекла имовине и пореза на имовину којим би се обезбиједио одговоран однос у доказивању поријекла стицања имовине и њеног увећања”, рекао је Дмичић након сједнице Савјета.

Он је истакао да ће Политичко-економски савјет ДЕМОС-а формирати радну групу која ће обезбиједити шире и квалитеније укључивање јавности у расправу о наведеном законском рјешењу.

“Потребно је обезбиједити јасан и правно-технички квалитетан закон, јер мора бити онемогућен сваки вид противправног дјеловања”, додао је Дмичић и навео да би наведено законско рјешење требало да ступи на снагу 1. јануара 2023. године.

Он је нагласио да је потребно усвојити и подзаконске акте и створити институционалне, оперативне, кадровске и све друге услове како би законско рјешење произвело најквалитеније правно дејство.

“Његова основна намјена мора бити даље изграђивање и јачање позиције Републике Српске у уставно-правном систему БиХ, а на европском путу земље”, рекао је Дмичић.