ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

  1. стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди;
  2. стара се о изгледу пропагандног материјала и организује пропаганду странке;
  3. сарађује са средствима јавног информисања;
  4. уређује страначке новине;
  5. уређује интернет презентацију странке;
  6. врши друге послове у складу са Статутом и општим актима странке.

Предсједника и чланове Службе за информисање бира и разрјешава Предсједништво Странке на приједлог предсједника Странке.

informativna-sluzba@demos-rs.com

Телефон-факс: 051/ 492-547