ПАЛЕ, 29. септембра – У циљу истинитог и објективног информисања јавности, а у вези навода које је током скупштинске расправе о Извјештају о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину изнио народни посланик Ђорђе Вучинић, ЗП „Електродистрибуција Пале“ одбацује изнесене наводе који се тичу пословања и трошкова овог предузећа.

Наиме, у народни посланик Вучинић навео је у својој дискусији да је Регулаторна комисија за енергетику ЗП „Електродистрибуција“ Пале на име плата радника одобрила 4.456.000 КМ, те да је Електродистрибуција Пале у првих шест мјесеци на ове намјене утрошила 7.606.000 КМ, чиме је за 70.7 % пребацила одобрени износ. Вјерујемо да је посланик Вучинић ове паушалне оцјене изнио због непознавања материје, јер наведене представљају управо то – паушалне оцјене, засноване на погрешном тумачењу материјала са чијом суштином и начином припреме посланик Вучинић није упознат.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске одобрила је Рјешењем и утврђивању потребног годишњег прихода оператора дистрибутивног система број: 01-283-10/22-R-58-442 од 15. децембра 2022. године ЗП „Електродистрибуција“ Пале износ од 8.913.913 КМ на име трошкова рада. Како је то и сам регулатор навео у образложењу, наведена цифра је одобрена на име претходно одобрених трошкова зарада тарифног поступка из 2007. године увећаних за 77 % колико је износило просјечно повећање бруто зарада у Републици Српској за период 2007-2021. година.

Оно што је битно истаћи јесте то да је ЗП „Електродистрибуција“ Пале у захтјеву упућеном Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске, руководећи се трошковима рада и преузетим обавезама из колективног уговора и праћења активности енергетског пакета, тражила одобравање износа од 11.584.950 КМ, за поменуте трошкове.

Како је рјешењем регулатора одобрен износ од 8.913.913 КМ, што представља око 77 % потребних средстава, ЗП „Електродистрибуција“ Пале преостала потребна средства за трошкове зарада обезбјеђује из других извора. Овдје истичемо да приликом утврђивања одобрених трошкова за зараде запослених Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске није прихватила систематизацију радних мјеста које су 2020. године донијеле управе предузећа свих оператора дистрибутивних система темељену на основу студије Price Wahterhouse Coopers (студија PWC), као ни захтјев који је сачињавао комплетну анализу према утврђеним радним мјестима, квалификационој структури и коефицијентима у складу важећом систематизацијом радних мјеста, а према наведеној систематизациј ЗП „Електродистрибуција“ Пале треба да запошљава 401 запосленог. Да дан 31. децембар 2022. године ЗП „Електродистрибуција“ Пале запошљавало је 415 радника од чега 14 приправника, те с тим у вези није било изласка из оквира утврђеног систематизацијом.

Такође, народни посланик Вучинић је у дискусији трошкове рада коментарисао на полугодишњем нивоу посматрајући их као половину трошкова на годишњем нивоу. Овдје морамо истаћи да у систему какав је електродистрибутивни, мјесечни трошкови рада не могу да се посматрају на тај начин, јер се разликују из мјесеца у мјесец, као и то да је у првој половини године радницима исплаћен регрес и да у другој половини године тог и таквог трошка неће бити, због чега ће и структура и износ трошкова рада бити значајно другачији у другом дијелу године.

Надаље, народни посланик Вучинић се у својој дискусији осврнуо и на нематеријалне трошкове предузећа, те навео да је предузеће ЗП „Електродистрибуција“ Пале „шампион у овим трошковима“ и да је „пребацило“ одобрени износ од 407 хиљада КМ за 370 % и потрошило у 1.919 хиљада KМ у првих пола године. Овдје је битно истаћи да наведени утрошени износ обухвата и трошкове поравнања између оператора дистрибутивног система утврђених на основу рјешења Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске број: 01-421-26/22-П-58-9-444 од 15.12.2022. године који су за првих шест мјесеци износили 1.647.987,42KМ, а који нису били дио одобрених трошкова од стране регулатора. Поједностављено говорећи, односно тако да ова активност буде разумљива и јасна – ЗП „Електродистрибуција“ Пале сваког мјесеца има расходе у износу од око 320 хиљада марака по рјешењу регулатора, а које уплаћује за потребе функционисања других дистрибутивних предузећа којима наведена средства недостају. Када искључимо те трошкове, утрошак нематеријалних трошкова у првом полугодишту је мањи за 136.792,92 KМ од одобрених трошкова од стране регулатора.

Посланик Вучинић је током дискусије изнио и податак да ЗП „Електродистрибуција“ Пале остварује тек 30% плана, што је, такође, нетачна информација, јер је у прошлој, 2022. години, предузеће остварило 98 % плана.

Жао нам је што се народни посланик Вучинић, из њему познатих разлога, а вјероватно тражећи материјал за негативну причу, ухватио у коштац са материјом коју не познаје и не разумије, те овом приликом истичемо да му, уколико има намјеру да се и у наредном периоду бави овом и сличним темама, стојимо на располагању за сва потребна појашњења, помоћ и тумачење података и материјала.

Жао нам је и што, анализирајући пословање нашег предузећа, посланик Вучинић није констатовао и у јавност изнио податак да ЗП „Електродистрибуција” а.д. Пале је у посљедње три године остварује константан раст добити која је 2020. године износила 938.686 КМ, док је у 2022. години добит предузећа износила 4.361.818 КМ.

Такође, у истом периоду број радника предузећа је са 547 смањен на 415, а очекујемо да позитивне трендове пословања наставимо и у овој години.