БАЊА ЛУКА, 05. јуна – Министар трговине и туризма Републике Српске Сузана Гашић и начелник Горске службе спасавања Републике Српске Миро Калем потписали су јуче Споразум о сарадњи у подручју туризма.

Министарство трговине и туризма Републике Српске и Горска служба спасавања Републике Српске препознали су заједнички интерес у унапређењу сарадње у области туризма, посебно кроз сарадњу на изради и спровођењу развојних пројеката усмјерених на област образовања у туристичком сектору и размјену знања и практичног искуства, с акцентом на области безбједности и заштите приликом пружања туристичких услуга.

Споразумом је дефинисано да ће Министарство и Горска служба спасавања сарађивати у развоју и организовању програма обучавања и оспособљавања туристичких водича, туристичких пратилаца, туристичких аниматора и специјализованих водича ради повећања њихових постојећих знања и компетенција на практичном нивоу, како би могли ефикасно да одговоре квалитетнијем пружању туристичких услуга с акцентом на безбједност и заштиту туриста.

Стране потписнице ће, такође, размјењивати информације и документацију на пољу професионалног усавршавања кадра запосленог у туристичком сектору и стварати потребне услове и разматрати све могуће облике сарадње на овом пољу, радити на унапређењу постојећег програма за полагање стручног испита за звање туристичког водича, развоју нових планова и програма обуке који су прикладни за адреналински туризам укључујући и организовање обука и довођење одређених предавача за све субјекте који обављају туристичку дјелатност наведену Законом о туризму.

Министарство трговине и туризма Републике Српске и Горска служба спасавања Републике Српске подстицаће промоцију безбједности у туризму сарадњом са свим стручним актерима из области образовања, спасавања и заштите, медија и туризма са циљем привлачења туриста из трећих земаља, са посебним освртом на промоцију адреналинског туризма.