БАЊА ЛУКА, 28. маја – Предсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједник скупштинског Одбора за уставна питања Недељко Чубриловић рекао је да Уставни суд БиХ нема надлежност да оцјењује уставност политичких аката, ставова и прокламација које доноси Народна скупштина.

“Као што је Одбор за уставна питања утврдио у свом одговору Уставном суду БиХ, везано за одлуке донесене на 24. посебној сједници Народне скупштине, Декларација о уставним принципима и закључци изражавају политичке ставове и нису ни у формалноправном ни у материјалноправном смислу правни акти – закони или одлуке. Устав БиХ јасно дефинише да је надлежност Уставног суда БиХ оцјена уставности правних аката, тачније да Уставни суд утврђује да ли су неке одредбе устава или закона неког од ентитета у складу са Уставом БиХ. Имајући то у виду, Уставни суд БиХ је требало да се прогласи ненадлежним у погледу разматрања ових аката”, истакао је Чубриловић.

Он је подсјетио да је Уставни суд БиХ у својој пракси већ заузео становише у којем се огласио ненадлежним у погледу разматрања свих аката који немају уставни, односно законски карактер.

“Уставни суд БиХ је још 2009. године, рјешавајући захтјев Сулејмана Тихића за оцјену уставности Резолуције Народне скупштине Републике Српске, донио одлуку да није надлежан за оцјену уставности у овом случају, јер резолуција нема правно обавезујући карактери у својој одлуци навео да Уставни суд екстензивно тумачи одредбе о својој надлежности само у односу на опште акте који имају правно обавезујући карактер”, рекао је Чубриловић.

Истакао је да је јасно да сви акти усвојени на 24. посебној сједници Народне скупштине, које је разматрао Уставни суд БиХ, изражавају политичке ставове и да надлежност Уставног суда БиХ није била да их као такве разматра и оцјењује.

“Ако то имамо у виду, потпуно је јасно да је овдје ријеч о политичкој, а не правној одлуци Уставног суда БиХ, који је овим изашао изван својих надлежности прописаних Уставом БиХ”, истакао је Чубриловић.

Додао је да је на правним стручњацима да даље анализирају одлуку Уставног суда БиХ о укидању појединих одредби аката донесених на 24. посебној сједници везаних за пренос надлежности, али тек када Уставни суд БиХ објави о којим одредбама се ради.