KОТОР ВАРОШ, 20. ФЕБРУАРА – Општински одбор ДЕМОС-а Kотор Варош саопштио је  да је та странка предузела све потребне радње како би се у законом предвиђеној процедури кренуло у процес оспоравања еколошке дозоле за градњу мини хидроелектране на ријеци Дубокој у Грабовици.

’’Од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске затражили смо да нам званично саопшти да ли еколошка дозвола за МХЕ Дубока из 2017. године, која је издата од стране министарства, одговара садржајем еколошкој дозволи која је раније била доступна на званичном веб-сајту министарства”, изјавио је Ђуро Kрчић, члан Предсједништва которварошког ДЕМОС-а и одборник те странке у СО Kотор Варош.

Према његовим ријечима, од ресорног министарства је затражен и одговор на питање да ли је еколошка дозвола у првобитном облику издата на основу података о власништву над катастарским честицама којима је требала ићи траса цјевовода.

’’Тражимо и одговор на питање да ли је, пошто су мјештани након увида у еколошку дозволу упозорили да неће дозволити градњу МХЕ, односно цјевовода преко њихових парцела, инвеститор, код обнове важења еколошке дозволе, избацио земљу која је у њиховом власништву и да ли је на тај начин ретроактивно промијењен и садржај првобитне еколошке дозволе, као и да ли је поступак промјене садржаја поменуте дозволе усклађен са важећим законским процедурама’’, рекао је Kрчић.

Он је нагласио да је од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске затражен и одговор на питање да ли се код обнове еколошке дозволе инвеститор позвао на доказе који су били у првобитној еколошкој дозволи, као и да ли су накнадно драстично промијењени услови, који се односе на трасу цјевовода.

’’Тражимо и да нам се саопшти да ли је тачно да је дужина цјевовода за МХЕ Дубока са 1780 метара повећана на 2980 метара и да ли је тачно да снага, усљед продужења цјевовода, више није 249 киловата већ се усљед повећања дужине и висинске разлике снага знатно повећава”, рекао је Kрчић.

Он је нагласио да је которварошки ДЕМОС затражио да се ургентно утврди да ли нова траса значајно нарушава каракеристике терена и угрожава снадбијевање водом и да ли одсијеца три извора питке воде који се користе за потребе локалног становништва и многобројних туриста који током цијеле године посјећују тај локалитет.

’’Тражимо и да се јавности саопшти да ли се новом трасом цјевовода угрожава кањон ријеке Дубоке и подручје у непосредној близини водопада Скакавац, као и да се саопшти како је то подручје третирано Просторним планом Републике Српске до 2025. године’’, рекао је Kрчић.

Он је подсјетио да је локација на којој се планира градити МХЕ током цијеле године посјећена од стране бројних туриста, планинара, љубитеља природе и ученика основних и средњих школа, који организовано посјећују ову прелијепу дестинацију која је по својим природним љепотама, флори и фауни дуж корита ријеке Дубоке позната не само у оквирима Републике Српске и БиХ, него и у региону.

’’Став Предсједништва Општинског одбора ДЕМОС-а Kотор Варош је да се крене у процес утврђивања свих евентуалних неправилности приликом издавања потребне документације за градњу, као и саме градње МХЕ у которварошком насељу Стисле, као и свих осталих МХЕ на подручју ове општине’’, рекао је Kрчић.

Он је нагласио да корист од изградње ових објеката имају само појединци, који се енормно богате користећи и често уништавајући ријеке и биљни и животињски свијет у њима, додајући да локално становништво и општинске управе имају само штету и уништена ријечна корита.

’’Ријека Дубока и водопад Скакавац су развојна шанса општине Kотор Варош, бисери некатнуте природе и туристички потенцијали који требају бити у служби свих наших грађана’’, сматра Kрчић.